TOTEUTA ROTUSI TERVEYSKYSELY SUJUVASTI

OLEMME TUKEMASSA KASVATTAJIA HEIDÄN TÄRKEÄSSÄ TYÖSSÄÄN

Petsofissa on jo menestyksekkäästi toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Suomen Amerikanakita ry:n sekä Suomen Bedlingtonkerho ry:n terveyskyselyt.

Kyselyn myötä yhdistykset saavat arvokasta tietoa oman rodun erikoispiirteistä, mm. luonteesta sekä terveydestä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää jalostuksentavoiteohjelman teossa tai sen päivityksessä.  Petsofin laajan tietokannan avulla terveyskyselyssä pystytään aivan uudella tavalla vertailemaan oman rodun luonne- ja terveystuloksia muihin rotuihin. Näin saadaan tarkemmin kiinni siitä, mitkä voisivat olla rodun kehityskohtia.

Amerikanakitojen raportista esimerkkikuvat:

" Aivan loistavaa saada teetettyä tämä kysely ilman tietosuojahuolia! "

Räätälöimme kyselyn joka rodun erikoispiirteitä sekä yksityiskohtia ajatellen

Terveyskysely sisältää tietoa rodun käyttäytymisestä, terveydestä ja lisääntymisestä. Yhdistys voi halutessaan osallistua, sekä vaikuttaa kyselyn koostamiseen. Kyselyn päätyttyä Petsofi laatii valmiin kirjallisen raportin tuloksista yhdistyksen käyttöön. Näitä tuloksia voitte käyttää suoraan JTOn teossa, tai voitte jakaa tietoa yhdistyksen sivuilla. Raportin teettäminen on ilmaista rotuyhdistykselle. Petsofi pyytää rotuyhdistystä mainostamaan terveyskyselyä omilla kanavillaan vastineeksi.

Ottakaa yhteyttä niin kerromme lisää.

 

Tulemme myös mielellämme esittelemään Petsofia esimerkiksi hallitukseen kokoukseen, jalostuspäiville, erikoisnäyttelyihin tai muihin tapahtumiin.