Näin saat tiedot siirrettyä Helsingin yliopista Petsofiin:

  1. Rekisteröidy Petsofiin
  2. Kirjaudu sisään ja luo koirasi profiili ”Lisää koira”-painikkeen kautta
  3. Täytä koirasi tiedot
  4. Koirasi profiilista löydät Tutkimukset – osiosta kyselyn nimellä ”Käyttäytymistietojen siirto”. Vastaa tähän kyselyyn. Mikäli annat luvan tietojen siirtoon, saat koirastasi käyttäytymisprofiilin Petsofiin. Tietojen siirrossa ja käyttäytymisprofiilin luonnissa menee noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja antaa Emma Hakanen (tutkimuskoordinaattori)
emma.hakanen@helsinki.fi

Alla on siirtokirje, joka on tämän vuoden alussa lähetetty käyttäytymiskyselyyn vastanneille koiranomistajille.

Tervetuloa Petsofin käyttäjäksi!
[Läs svenska texten nedan. / Read the English text below.]

Hyvä koiranomistaja,
Saat tämän kirjeen, koska olet osallistunut prof. Hannes Lohen koirien geenitutkimukseen Helsingin yliopistossa toimittamalla koirastasi verinäytteen tai vastaamalla tutkimuskyselyihin. Kiitämme aktiivisuudestanne!

Tehokkaampaa tutkimusta ja vuorovaikutusta

Ryhmämme kehittää jatkuvasti uusia työkaluja tutkimuksen edistämiseksi. Tavoitteenamme on helpottaa tutkimukseen osallistumista, parantaa vuorovaikutusta tutkijoiden ja osallistujien kesken sekä lisätä tutkimuksen läpinäkyvyyttä. Osana tätä kehitystyötä olemme sopineet yhteistyöstä Helsingin yliopiston koirien biopankin ja Petsofi Oy:n tuottaman palvelusovelluksen kanssa. Petsofin palvelun avulla voimme helpottaa tutkimuksiin osallistumista, tehostaa tutkimustiedon keräämistä ja päivittämistä sekä vuorovaikutusta. Helsingin yliopiston tutkimusympäristö ei toistaiseksi mahdollista tarvittavia digityökaluja, jonka vuoksi esimerkiksi käyttäytymiskysely on ollut kohtuullisen epäkäytännöllinen sekä osallistujan että tutkijan kannalta. Petsofin kanssa tehtävän yhteistyön avulla pyritään merkittävästi kehittämään tutkimusedellytyksiä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Saat palveluun myös jatkuvasti päivittyvää tietoa omasta lemmikistäsi sekä uusista tutkimustuloksista.

Tiedonsiirtolupa

Koirien biopankin ja Petsofin yhteistyön mahdollistamiseksi, Petsofin alustalle siirretään omistajan koirastaan antamat tiedot ja omistajan henkilötiedot yhteydenpitoa varten. Palveluun kirjautumalla näet milloin tahansa mihin tutkimuksiin olet jo osallistunut ja mistä eläimistä on näytteitä biopankissa. Jos olet osallistunut koirien käyttäytymistutkimukseen, löydät samalla palvelusta koirasi analysoidun käyttäytymisprofiilin!

Tiedonsiirtoon tarvitaan omistajan lupa. Jos annat luvan, Sinulle lähetetään sähköpostissa kutsu Petsofin palveluun, kun tiedot ovat siirtyneet. Tietojen siirto pyritään hoitamaan syksyn aikana. Tietojen siirrossa hyväksyt tutkimukseen liittyvien viestien saamisen (vastaanottamisen) palvelun kautta sekä tietojen anonyymin käsittelyn tutkimustarkoituksissa. Voit saada kutsuja tutkimuksiin ja päättää itse osallistumisestasi. Eläintä koskevat tiedot näkyvät vain omistajalle, ellet ole jakanut tietojasi.

Jokaisen tutkimuksen tulokset käsitellään ja julkaistaan anonyymeinä henkilötietolain mukaisesti kuten tähänkin asti. Petsofi ei myy eteenpäin Sinun tai koirasi tietoja. Sinulla on myöskin mahdollisuus irtisanoutua palvelusta, jolloin kaikki henkilötietosi poistetaan palvelusta. Tietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti alan tiukimpien standardien mukaisesti.

Miten annan tiedonsiirtoluvan?

Jätä suostumuksesi avautuvassa ikkunassa. Suostumuksen saatuamme siirrämme tiedot Petsofin palveluun. Kun siirto on valmis, saat Petsofilta sähköpostikutsun palvelun käyttöönottamiseksi.

Mikä Petsofi

Petsofi on professori Hannes Lohen ja epidemiologi-eläinlääkäri Lauran Laakson vuonna 2016 perustama palvelu, jonne eläintenomistajat, eläinlääkärit, muut palveluntuottajat ja tieteellinen tutkimus voivat kokoontua yhteen parantaakseen tieteen avulla sekä eläinten että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Petsofin palveluun rekisteröityminen ja palvelun käyttäminen ovat ilmaisia. Palvelun avulla pystyt tarkastelemaan oman eläimesi tutkimus- ja terveystietoja sekä osallistumaan erilaisiin eläimesi hyvinvoinnin parantamiseen liittyviin tutkimuksiin. Palvelun sisältämät analyysityökalut antavat uutta tietoa eläimesi terveydestä ja käyttäytymisestä. Palvelun kautta voit tutustua alan muihin palveluntarjoajiin ja löytää tarpeidesi mukaisesti diagnoosipohjaisia lisäpalveluja. Petsofi mahdollistaa myös suoran viestintäkanavan tutkijoille ja eläinlääkäreille sekä hoitoonohjauksen tarpeen vaatiessa suoraan oikeille asiantuntijoille.

Ystävällisin terveisin,

Hannes Lohi, professori

Lisätietoja: emma.hakanen@helsinki.fi (www.petsofi.com)

Usein kysyttyä

Miksi siirrytään Petsofiin?

Petsofin palvelu tarjoaa Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle kokonaan uuden tavan kerätä tarkempaa ja päivitettyä terveystietoa koirista tutkimuksen edistämiseksi, edistää vuorovaikutusta ja tarjota eläimestä tehtyjä tutkimustuloksia omistajalle (esim. käyttäytymisprofiili, atopiaherkkyys, geenitestien tulokset) sekä tarjota muita mahdollisia palveluja tunnistettuihin ongelmiin. Petsofin ainutlaatuinen konsepti ja palvelu tuo yhteen eri lemmikkien omistajat, eläinlääkärit ja tutkijat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötiedot ovat olemassa vain palvelun vaatimaa yhteydenpitoa varten. Tietoja käsitellään samalla tavalla kuin yliopistossa kuten aiemminkin, eikä niitä myydä eteenpäin.

Ketkä kaikki voivat nähdä profiilini?

Profiilisi voivat nähdä ainoastaan ne henkilöt, joille olet jakanut oman profiilisi, esimerkiksi valitsemasi eläinlääkärit. Saat aina itse päättää, mitä tietoja ja kenelle niitä jaat.

Jos en hyväksy siirtoa, ovatko tietoni edelleen tallessa yliopiston tutkimusryhmällä?

Kyllä, mutta palvelun kautta pääset kätevästi näkemään mistä eläimistä tietoja olet antanut ja osallistumaan ja edistämään tutkimuksia.

Miten tiedot turvataan?

Kaikki tiedot säilytetään erittäin tietoturvallisessa tietokannassa, jonne on hyvin rajattu pääsy. Voit tarkastella vain omia tietojasi, eivätkö muut palvelun käyttäjät näe niitä.

Data transfer permission

Dear dog owner

You have received this letter because you have participated in canine gene research at the University of Helsinki. We thank you for your participation!

More efficient research and collaboration

Our group constantly develops new tools to improve research. We aim to make research participation easier, improve interaction between researches and participants as well as increase transparency in research. Through this development work we have started a collaboration with the dog biobank of University of Helsinki and the platform created by Petsofi Ltd. Petsofi builds modern digital tools to help with research data and make participating easier. Petsofi system improves University of Helsinki’s research conditions and makes utilization of results easier for everyone. This makes research and services come together as a new way to improve animal health and wellbeing. In the future our research group will use Petsofi services for gathering research data and building collaboration with animal owners.

Data transfer permission

To utilize this collaboration possibility to enhance research we will transfer dog and owner information from the canine biobank to Petsofi platform. To ensure the use of your valuable data in further research, we would like to have your permission for the transfer.

After you have given your permission we will transfer the data to Petsofi platform. and you will get an email invite to use the service and check your information there. You will also find the analyzed behaviour profile for your dog in the service.

All data is secured. By accepting transfer, you agree to receive messages about the research conducted on the database and anonymized data processing for research purposes. You can receive invitations to participate in further research and see your participation and biobank history from the service. Pet information is only visible to owner unless you have decided to share your information. All research results are handled and published anonymously. Petsofi does not sell your or your dog’s information forward.

What is Petsofi?

Petsofi is founded by professor Hannes Lohi and veterinary specialist Laura Laakso in 2016. Petsofi is an application platform where pet owners, veterinarians, service providers and scientific research can meet to improve animal and human health with science. The registration and service use are free of charge. You can examine the research and health information of your pet and participate in different animal life improving research projects. The analysis tools offered by Petsofi platform give new information about your pet’s wellbeing and behaviour. The Petsofi service allows you to contact other service providers and you can order diagnostics services as you want. Petsofi also makes possible to straight the communication pathway to researches and veterinarians and referral to the right experts when treatment is needed.

With kind regards,

Hannes Lohi, professor

More information: emma.hakanen@helsinki.fi (www.petsofi.com)

 

Samtycke till informationsutlämnande

Bästa hundägare

Ni erhåller detta brev eftersom ni vänligen deltagit i prof. Hannes Lohis genforskning av hundar vid Helsingfors universitet. Vi tackar er för detta!

Effektivare forskning och interaktion

Vår grupp utvecklar kontinuerligt nya verktyg för att förbättra forskningsarbetet. Vår ambition är att underlätta deltagandet i forskningsstudier och förbättra interaktion mellan forskare och deltagarna. Vi vill även möjliggöra förbättrad transparens vid forskningar. För att kunna uppnå dessa mål, har vi avtalat ett samarbete med hundarnas biobank av Helsingfors Universitet och plattform skapat av Petsofi Oy. Petsofi utvecklar en modernt digital service som gör det lättare att delta i undersökningar, att samla in och uppdatera forskningsdata. Plattformen gör det även möjligt att förbättra interaktion mellan olika parter. Helsingfors universitets forskningsmiljö har för närvarande inte några digitala lösningar som stöder forskningsarbetet i denna mening. Därmed var enkäten, som utfördes vid undersökningen av hundars beteende, relativt opraktisk att utföra både från deltagarnas och forskarnas synvinkel. Genom samarbetet med Petsofi är målet att betydligt utveckla förutsättningarna för forskningsarbete som främjar djurens hälsa och välmående. Med Petsofi kommer forskning, djurägare och tjänster att möta varandra på ett nytt sätt. Tack vare detta får Petsofis användare kontinuerligt uppdaterad information om sina egna djur, samt om relevanta forskningsresultat. Vår forskningsgrupps mål är att i framtiden använda Petsofi till att samla in forskningsmaterial och att utveckla samarbetet med hundägarna.

Samtycke till informationsutlämnande

För att möjliggöra utvecklingsarbete mellan Helsingfors universitet och Petsofi, ber vi nu om ert samtycke till att överföra era kontaktuppgifter och den information ni överlämnat om er hund till hundarnas biobank. När du loggar in i Petsofi kan du i fortsättningen när som helst se i vilka undersökningar du deltagit och av vilka djur det finns prov i biobanken. Om du deltagit i forskningen om hundarnas beteende, kommer du i Petsofi att se din hunds beteendeprofil.

Lämna ditt samtycke i fönstret som öppnas i nätet. Efter detta kan vi överföra informationen till Petsofis plattform. När dataöverföringen är färdig får du i din e-post en inbjudan till att ta Petsofi i bruk. Då ni loggat in i Petsofi kan ni genast se en analyserad beteendesprofil av er hund. Ni kommer även att kunna se ert deltagande i biobanken. I fortsättningen kommer ni att kunna hitta alla undersökningar ni deltagit i.

Alla information skyddas enligt den mest strikta standard. När ni samtyckt till informationsutlämnandet godkänner ni att genom denna tjänst få meddelanden angående forskningsarbete, samt anonym hantering av data för forskningsbruk. Ni kommer även få inbjudan till att delta i forskningsstudier. Beslutet att delta är alltid ert och informationen om djuren är endast synligt för ägaren om inte du har delat er information. Alla forskningsresultat behandlas och publiceras anonymt och Petsofi Oy säljer inte vidare er eller ert djurs information.

Vad är Petsofi?

Petsofi Oy grundades 2016 av professor Hannes Lohi och specialveterinär Laura Laakso. Petsofi är en plattform där keldjurs ägare, veterinärer, tjänsteleverantörer och forskare samlas för att förbättra djurens och människornas hälsa genom vetenskap. Det är gratis att registrera sig och att använda Petsofi. Med Petsofi kan du lätt granska och följa med ditt eget djurs hälsoinformation. Du kan även delta i olika forskningsstudier som stävar till att kunna förbättra djurens välmående. Analysverktygen vi kan erbjuda vid användning av Petsofi, ger ny information om era djurs hälsa och beteende. Genom servicen kan man bekanta sig och ta kontakt med olika tjänsteleverantörer, samt beställa diagnostiska tjänster efter behov. Petsofi är en kommunikationsplattform för djurägare, forskare och veterinärer, som även möjliggör vårdhänvisning rakt till rätt specialister vid behov.

Med vänliga hälsningar,

Hannes Lohi, professor

Mera informationen om: emma.hakanen@helsinki.fi (www.petsofi.com)